Cégünkről

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 100%-os leányvállalataként működő MVM ESCO Zrt. (korábbi elnevezése: KOM Központi Okos Mérés Zrt.) küldetése a társaságcsoport ESCO szolgáltatási tevékenységének kialakítása és a hazai energiahatékonysági piacon betöltött szerepének erősítése.

Főtevékenységünk energetikai  beruházások hosszú távú szolgáltatási szerződés keretében történő megvalósítása, szakszerű üzemeltetése.

Az ESCO szolgáltatásunk az alábbi területekre terjed ki:

 • Épületek energetikai korszerűsítése;
 • Megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia- és/vagy hőellátó rendszerek kiépítése, kiemelten
  • napelemes rendszerek, valamint az energiatermelést támogató tároló rendszerek kialakítása;
  • hőszivattyús hűtési/fűtési rendszerek illesztése meglévő gépészeti rendszerekhez;
  • bipmassza kazánok telepítése elsősorban ipari, mezőgazdasági környezetben;
 • Távhőrendszerek, ipari létesítmények energiatermelő és elosztó berendezéseinek, eszközeinek korszerűsítése, kapcsolt energiatermelés kiépítése;
 • A technológiai elemek, szabályozásának, vezérlésének integrációja távfelügyeleti informatikai rendszerbe, az ehhez szükséges végponti elemek (okos mérők, egyéb hálózati eszközök) és központi rendszer kiépítése, működtetése;

Célunk: az MVM Csoport iparági tapasztalataira és képzett szakembereire építve komplex energetikai korszerűsítési szolgáltatáscsomag nyújtása ipari és közületi ügyfeleink részére.

ESCO konstrukciónk előnyei:

 • Egykapus komplex megoldás: az MVM ESCO Zrt. felelősséget vállalva fogja össze és menedzseli a teljes energiahatékonysági projektet a műszaki koncepció kidolgozásától a forrás biztosításán és a kivitelezésen át, egészen a hosszú távú üzemeltetésig;
 • Az ügyfél saját forrás és/vagy az eladósodottsága növelése nélkül valósíthatja meg a szükséges energetikai fejlesztéseket;
 • Ingyenes helyszíni felmérés, műszaki koncepció és árajánlat kidolgozása, valamint esetleges pályázati lehetőségek felkutatása;
 • Megfelelő kondíciók mellett – az esetek többségében – a csökkenő működési költségekből származó megtakarítás egy részét az ügyfél az új rendszer üzembeállítását követően azonnal elkezdheti realizálni;
 • A szolgáltatási szerződés kiterjed a technológia hosszú távú gazdaságos és biztonságos működésével szorosan összefüggő felelősségi elemekre is, például: üzemeltetés, karbantartás, garanciális javítások, valamint távfelügyelet biztosítása;
 • A nemzeti tulajdonú MVM Csoport stabil pénzügyi háttere.

Az MVM ESCO Zrt. az ESCO tevékenysége mellett továbbra is szívesen áll ügyfelei rendelkezésére eredeti tevékenységével, azaz az energiahatékonysági mérési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben.

Energiahatékonysági mérési szolgáltatásunk kiterjed:

 • okos mérésen alapuló elszámolási rendszerek működtetésére és szükség szerinti kiépítésére;
 • az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet által előírtaknak megfelelő almérési és adatgyűjtő-rendszer kialakítására és üzemeltetésére;
 • a mérési adatok feldolgozására, benchmark vizsgálatok elvégzésére, időszakos jelentések és energiahatékonyság növelésére vonatkozó javaslatok kidolgozására;
 • energiahatékonysági beavatkozások eredményességének mérés alapú vizsgálatára és értékelésére (terv-tény vizsgálatokra);
 • mérés kialakítási és mérésen alapuló tanácsadási szolgáltatásokra;
 • fogyasztási és termelési menetrendek készítésére.

Piaci szolgáltatásaink mellett ellátjuk a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával megvalósított, az okos mérés széleskörű bevezetését megalapozó, a kapcsolódó technológiákat a gyakorlatban vizsgáló Intelligens Hálózati Mintaprojektünk fenntartási feladatait is. A Mintaprojekt céljainak megfelelő infrastruktúrát 2018-ra alakítottuk ki, mely az energiahatékonysági mérési szolgáltatások bázisát is biztosítja. Ennek keretében:

 • kiépült a mérési adatok gyűjtését és feldolgozását lehetővé tevő összközműves központi mérésvezérlési és adatelemző rendszer;
 • partnereink bevonásával több mint 100 000 okos mérő adatgyűjtése valósult meg a fogyasztóknál elhelyezett villamos energia, gáz-, hőmennyiség/költségosztó- és vízmérőkből;
 • 2018 óta az okos mérőkből származó adatok automatizált, távoli eléréssel történő gyűjtése és az így előálló, az energiafelhasználási profilok minden eddiginél összetettebb elemzést lehetővé tevő adatbázis feldolgozása és analízise valósul meg;
 • a mérési adatok partnereink és a felhasználók számára feldolgozva, aggregáltan vagy közvetlenül on-line elérhetőek, monitorozhatóak, támogatva a felhasználók/üzemeltetők tudatos energiagazdálkodását.