Hivatalos cégadatok

A cég elnevezése: MVM ESCO Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábban KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
A cég rövidített elnevezése: MVM ESCO Zrt. (korábban KOM Központi Okos Mérés Zrt.)
Székhely:                                1139 Budapest, Váci út 95.
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 355/23
Cégjegyzékszám:                    01-10-047874
Cégforma: Részvénytársaság
A cég idegen nyelvű elnevezései: MVM ESCO Private Company Limited by Shares (korábban KOM Central Smart Metering Private Company Limited by Shares)
MVM ESCO Ltd. (korábban KOM Central Smart Metering Ltd.)
A cég statisztikai számjele: 24714075-6209-114-01
A cég adószáma: 24714075-2-41
Közösségi adószám: HU24714075
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 13700016-07223006-00000000
(A pénzforgalmi jelzőszámot az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe - 1068 Budapest, Dózsa György út 84 - kezeli)
 

További elérhetőségek: